Αυτό το διαμέρισμα, διαθέτει δύο κινούμενους τοίχους, που ανάλογα με τη χρήση, είτε χωρίζουν το δωμάτιο, είτε δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος.
Resident Tsao by KC Design

Resident Tsao by KC Design
Και τα δύο χωρίσματα, έχουν μορφή βέλους, ώστε όταν κοιτάζουμε τη μυτερή τους πλευρά, να βλέπουμε απλά μια γωνία και όχι ένα χώρισμα.
Resident Tsao by KC Design
κι επειδή εκμεταλλευόμαστε οριζόντιες αλλά και κάθετες επιφάνειες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο τοίχος έχει και τη μορφή της βιβλιοθήκης ή ένα οργανωμένο πάνελ για το οπτικοακουστικό σύστημα όπως θα δείτε παρακάτω.
Resident Tsao by KC Design

Resident Tsao by KC Design
Resident Tsao by KC Design

Resident Tsao by KC Design

Resident Tsao by KC Design

Εδώ μπορείτε να δείτε και το πλάνο της κάτοψης.
Άψογος σχεδιασμός.

Να έχετε όλοι μια πολύ καλή εβδομάδα!

χοχο


Βαλεντίνα