Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ - ΣΤΕΝΣΙΛ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΑ


Stenciled Tables at Nike Canteen by Uxus Design, Remodelista

Stenciled Table at Lokal in Berlin

DIY Graphic Letters Table Top, Remodelista

merci paris table stenciled

laltro in paris

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου